Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>ИМС>ИСО сертификат

Пословање

Политике ИМСИСО сертификатУпутства

ИСО сертификат

Сертификат ИСО 9001:2008


Привредно друштво "ХЕ Ђердап" д.о.о. Кладово је 11.09.2014. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало постојећи систем менаџмента квалитетом (QМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008. Тиме се успешно и у континуитету наставља са активностима на примени и унапређењу система менаџмента квалитетом, уведеног 2005 године, као и на његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (ИМС) у "ХЕ Ђердап".

 


 

 

Сертификат ИСО 14001:2004


Привредно друштво ''ХЕ Ђердап'' д.о.о. Кладово је 11.09.2014. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало постојећи систем управљања заштитом животне средине (ЕМС), у складу са захтевима стандарда ИСО 14001:2004.
 

  

 

 

Сертификат ИСО 18001:2007

Привредно друштво ''ХЕ Ђердап'' д.о.о. Кладово је 11.09.2014. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, ресертификовало систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду у ПД "ХЕ Ђердап", према захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007.
 


 
 

 


Сертификат ИСО 27001:2013

Привредно друштво "ХЕ Ђердап" д.о.о. Кладово је 11.04.2013. год. од стране СГС, Зурицх, Сwиттзерланд, сертификовало систем менаџмента безбедношћу информација (ИСМС), у складу са захтевима стандард ИСО/ИЕЦ 27001:2013. Тиме су успешно завршене активности на увођењу стандард ИСО/ИЕЦ 27001 и његовој интеграцији са осталим стандардима у оквиру интегрисаног система менаџмента (ИМС) у "ХЕ Ђердап".